Projects

smartagrihubs

EN
HU

Célunk a digitalizációs megoldások megismertetése, használatuk ösztönzése, a forráshoz jutás támogatása, a közvetlen EU-s pályázati lehetőségek felkutatása és bemutatása, valamint a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok átadása a helyi vállalkozások számára. A kezdeményezéssel a projektet megvalósító innomine és az iFood Élelmiszer Klaszter az agrár és élelmiszeripari vállalkozásokat igyekszik helyzetbe hozni.

Ez a projekt a SmartAgriHubs „SERVICE the SmartAgriHubs Community Network Open Call” projekt keretében valósul meg, amely az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából nyert támogatást a 818 182 számú támogatási szerződés alapján.

PROAGRO

AGRIFOOD DIGITAL TRANSFORMATION

GOOD PRACTICES AND SUCCESS STORIES

Dél-Magyarország hazánk legkevésbé iparosodott régiója, azonban a mezőgazdasági szektor az országos átlagnál erősebb szerepet játszik.

A régió legnagyobb hiányosságai a következők:

1. Alacsony szintű együttműködés a főbb szereplők között (agrár-élelmiszeripari vállalkozások, erdészet, mezőgazdasági innovációs szereplők, gazdálkodók, állattenyésztés, biotechnológiával kapcsolatos vállalkozások és informatikai cégek, mint technológiai, informatikai infrastruktúra szolgáltatók stb.). Nagyon fontos ezeket a szereplőket egy erős, tudásalapú mezőgazdasági innovációs ökoszisztéma kialakítására ösztönözni a régióban

2. Az innovatív technológiák alkalmazásához szükséges ismeretek hiánya és ennek következtében a régióban a fejlődés elmaradása miatt a mezőgazdasági innováció gyenge teljesítményt nyújt. A szakértelem és kompetenciák hiánya a tanácsadói hálózatokra is jellemző, így az innovációs ötletek nem érik el a működési és megvalósítási szintet.

Végső célunk az agrár-élelmiszeripar digitális átalakulásának támogatása, melynek során szolgáltatások nyújtásával, valamint a digitális innovációk fejlesztésének és bevezetésének felgyorsításával versenyképesebbé tesszük az agrár-élelmiszeripari vállalkozásokat régiójukon belül. Segítünk a vállalkozásoknak a kihívások üzletközpontú és szolgáltatás-orientált megoldásában, és igyekszünk elérhetővé tenni a legújabb tudást, szakértelemet és technológiát.

Az innomine fontos kapcsolódási pont a SmartAgriHUBs közösséghez, megosztja annak legjobb gyakorlatait és átadja a nemzetközi hálózat előnyeit a regionális szereplőknek. Az innomine nemcsak továbbítja az információkat, hanem testre szabja és érthető módon fogalmazza meg azokat a helyi szereplők számára.

A hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megosztásával igyekszünk bemutatni már alkalmazott példákat, melyből partnereink kiválaszthatják a valóban hatékony megoldásokat. innomine ezzel segít eligazodni a digitális megoldások között, ötletet ad a termelőknek a saját gazdaságuk digitális átállásához.

A 2018-as évek óta több nagyszabású nemzetközi project is foglalkozik az agrár élelmiszer ipar digitalizációjával. A zászlóshajó innovációs kísérletek példaként szolgálnak más innovációs kísérletek számára. Itt valósulnak meg a technológiai megoldások a gyakorlatban. Olyan vállalkozásokat érintenek, amelyek termékeik, folyamatai vagy üzleti modelljeik szempontjából releváns digitális innovációkat és fejlett technológiákat tesztelnek, fejlesztenek és validálnak. Az ilyen projektekben koncepciókat és prototípusokat tesztelnek az agrár-élelmiszeripari szektor digitalizálásának előrehaladása érdekében.

A dél-dunántúli régiót alacsony innovációs beruházások jellemzik, sok lakos nem éri el és nem tudja alkalmazni az innovációkat. Nem rendelkeznek a megfelelő innováció befogadásához és alkalmazásához szükséges tudással, ami megnehezíti a versenyhátrányok leküzdését.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy partnereink ismerete a digitális és innovációs érettség szempontjából nagyon fontos. A ProAgro agrár-élelmiszeripari digitális transzformációs eszköz és módszertan segítségével nem csak lépéseket tudunk javasolni a digitalizáció javítására, hanem olyan projekttervekké alakítható igényeket is azonosíthatunk, amelyekkel európai uniós támogatásokat pályázhatnak a vállalkozások.

Innovatív ajánlata vagy digitalizációs megoldása van? Szeretné, hogy egy felhasználó tesztelje vagy validálja őket?

Az agrár-élelmiszeripari ágazatban tevékenykedik és kihívásai vannak vagy megoldásra vanszüksége egy konkrét problémára?

Platformunkon végfelhasználók és szolgáltatók találhatnak megoldást, projektek, technológiák és finanszírozási lehetőségekösszekapcsolásával.

 

Hogyan?

Platformunk fő célja, hogy a mezőgazdaságban vagy az agrár-élelmiszeriparban elkötelezett szereplőket, ezen iparágakhoz kapcsolódó digitalizációs technológiákat és EUs finanszírozási lehetőségeket kapcsoljunk össze. Az első feltétel, kitölteni profilját és igényeit (PROFILE QUEST) Ezután elemezzük az Ön igényeit és felmérjük a lehetőségeket, adatbázisunkban keresünk partnereket és/vagy finanszírozási lehetőségeket projektötletéhez. Szükség esetén online találkozót szervezünk Önnel a további részletekért ésaz ötletek érvényesítése érdekében. Felvesszük Önnel a kapcsolatot ha találunk megfelelő partnert vagy ha finanszírozási lehetőség adódik.

Innomine célja az agrár-élelmiszeripari cégek uniós támogatási részesedésének növelése tanácsadáson, digitális érettségi felmérésen és elemzésen, személyre szabott fejlesztési terv kidolgozásán, valamint hazai és nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtésén keresztül. A Proagro projekt egyik fő célja feltérképezni hazai és nemzetközi finanszírozási lehetőségeket és hozzásegíteni a magyarországi agrár-élelmiszer ipari vállalkozásokat a megfelelő finanszírozási forrásokhoz.

Az agrár-élelmiszeripari vállalkozások uniós támogatása elősegíti digitális átalakulásukat, növeli versenyképességüket és jövedelmezőségüket, segíti a térség innovációs fejlődését.

A fejlődés minden szakaszában a kisvállalkozások nagyobb nehézségekkel küzdenek a finanszírozásért, mint a nagyvállalatok. Ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak, mind az induló (start-up), mind a növekvő (scale-up) vállalkozások külső finanszírozásra támaszkodnak az innováció, a digitalizáció, a nemzetközivé válás és a készségfejlesztés terén.

Ahelyett, hogy komoly nemzetközi kapcsolatrendszert és jelentős pályázati tapasztalatot igénylő kiírásokat céloznak meg, a kkv-tulajdonosok és induló vállalkozások harmadik félként finanszírozáshoz juthatnak egy már megvalósuló felhíváson keresztül. Ezek a ’lépcsőzetes finanszírozás’ vagy ’pénzügyi támogatás harmadik feleknek (FSFTP)’ nevű lehetőségek. A Horizont Európa egyes finanszírozott projektjei bizonyos témakörökben költségvetést kapnak egy második felhívás megnyitásához és pénzügyi támogatás nyújtásához harmadik feleknek. E kedvezményezettek némelyike ​​kkv-k, induló vállalkozások, bővülő vállalkozások és közepes kapitalizációjú vállalatok.

A kaszkádfinanszírozás az Európai Bizottság olyan mechanizmusa, amelynek célja a finanszírozás elosztása új vállalatok létrejöttének támogatására és fejlődésük növelésére, új kkv-k vagy közepes kapitalizációjú vállalatok fejlesztésére a digitális innovációs rendszer fejlesztése révén. A lépcsőzetes finanszírozásnak van egy nagyon konkrét célja, hogy leegyszerűsítse a kkv-k adminisztratív folyamatait.A lépcsőzetes finanszírozás általában a következőkre irányul: pilot projektek, kísérletek és demonstrációk támogatása meghatározott innovatív technológia vagy keretrendszer mentén induló vállalkozások és kkv-k számára; Még több résztvevő integrálása a projektbe. Maga a finanszírozás 50 000 eurótól egészen 150 000 euróig terjed. Az ilyen kiírások nem mindig nyújtanak pénzbeli támogatást. Gyakran utalványokat biztosítanak szolgáltatásokhoz, vagy akár ingyenes hozzáférést és támogatást tesztelési létesítmények használatához.

Az akcelerátorok intenzív és időben korlátozott üzleti támogatást nyújtanak az induló vállalkozások számára, hogy gyorsabban készen álljanak a befektetésre. Az induló vállalkozások általában három fő okból csatlakoznak az akcelerátor programba: finanszírozás, mentorálás és hálózatépítési lehetőségek miatt. Célunk, hogy uniós forrásból finanszírozott inkubátor- vagy akcelerátor programokat találjunk. Ezek a programok jellemzően a következő formákban nyújtanak finanszírozást: indító finanszírozás saját tőke fejében; mentorálás sikeres vállalkozóktól; valamint hálózatépítés társaikkal és iparági vezetőkkel.

Ezen az oldalon rendszeresen frissítjük a Horizon Europe és más közvetlen brüsszeli felhívásokat, valamint a strukturális alapokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési, innovációs és digitalizációs kiírásokat.

SMARTAGRIHUBS

A SmartAgriHubs (SAH) egy 2018-ban indult, 20 millió eurós európai uniós H2020 projekt, amely több, mint 164 partnert egyesít az európai agrár-élelmiszeripari szektorban.

A projekt célja: Az európai agrár-élelmiszeripar digitalizálásának felgyorsítása a minőségre, a fenntarthatóságra és a sikerre összpontosító innovációs rendszerek támogatásával. A projekt középpontjában az agrár-élelmiszeripari szektor végfelhasználói állnak, mint a digitális átalakulás hajtóereje. Az együttműködés induló vállalkozások, kkv-k, üzleti szolgáltatók, technológiai szakértők és végfelhasználók hatalmas hálózatán alapul.

A zászlóshajó projekteket 7 ágazatra – szántó, akvakultúra, gyümölcs, zöldség, tejtermék, állattenyésztés és innovatív élelmiszerek – és 9 földrajzi klaszterre – Egyesült Királyság és Írország; Skandinávia; Franciaország; Északnyugat-Európa; Közép-Európa; Északkelet-Európa; Ibéria; Olaszország és Málta; Délkelet-Európa – osztották. A 28 zászlóshajó innovációs kísérlet elősegíti a mezőgazdaság és az  élelmiszer-ágazat szélesebb körű digitalizálását a tudásátadás és a technológia cseréjének ösztönzésével.

IOF2020: INTERNET OF FOOD AND FARM

Az Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020) projekt az IoT-technológiákban rejlő lehetőségeket tárja fel az európai élelmiszer- és mezőgazdasági ipar számára.

A cél ambiciózus: megvalósítani a precíziós gazdálkodást, és létfontosságú lépést tenni egy fenntarthatóbb élelmiszer-értéklánc felé. Az IoT-technológiák segítségével elérhető közelségbe kerül a magasabb hozam és a jobb minőségű termés. Az IoT-technológiák az élelmiszerek jobb nyomonkövethetőségét is lehetővé teszik, ami fokozott élelmiszerbiztonságot eredményez.

DEMETER: A GAZDÁLKODÓK HELYZETBE HOZÁSA

A DEMETER célja, hogy a fejlett IoT-technológiák, az adattudomány és az intelligens gazdálkodás gyors átvételével vezesse az európai agrár-élelmiszeripari ágazat digitális átalakulását, biztosítva annak hosszú távú életképességét és fenntarthatóságát.

 • 18 ország, 20 kísérlet, 60 partner
 • teljes értékláncban (kereslet és kínálat), 25 telepítési helyszín
 • 6000 gazdálkodó és több mint 38.000
 • eszköz és érzékelő

A ProAgro keretében szervezett workshopokon a digitalizáció szükségességét a különböző szektorok szereplői is megerősítették. Tevékenységüket, érveiket, jó gyakorlataikat előadások formájában osztották meg az érdeklődőkkel.

  proagro sikertörténetek

  innomine támogatása által megvalósuló dél -magyarországi innovációs projektek

  “Smooth food and beverage packaging line operation in an SME” – Pécsi Sörfőzde Zrt.

  Ez az innovációs projekt egy dél-magyarországi sörfőzde akkumulációs csomagolósorára fókuszál. A gyárban különálló gépek szállítószalagokkal vannak összekötve. A gépeket a szalagok előtt és után elhelyezett érzékelők szabályozzák, a szalagok terhelése függvényében indítják be vagy szakítják meg a működést. A modellezési és szimulációs technológia használatával a projekt a működés harmonizálását célozza, hogy javítsa a gyártás hatékonyságát, a termékminőséget, csökkentse a közüzemi fogyasztást és a karbantartási költségeket. A pasztőrözési folyamat gazdaságosabb és hatékonyabb optimalizálását célzó projekt uniós támogatást nyert. A projekt megvalósítása után fontos cél a tudás megosztása, valamint a tudás és technológia átadása más szektorok számára. A know-how átadható borászatoknak és pincészeteknek is.

  innomine által nyújtott szolgáltatások

  1. A pályázati lehetőség felkutatása és bemutatása

  innomine rendszeresen azonosít nyílt pályázatokat a következő témákban: az agrár-élelmiszeripari digitalizációja; Intelligens megoldások az agrár-élelmiszeriparban és ICT/DATA az agrár-élelmiszeriparban. A dedikált workshopokon bemutatjuk ezeket a nyílt felhívásokat és finanszírozási lehetőségeket, részletesen ismertetve a felhívás fókuszát, a jogosultsági feltételeket és a finanszírozási arányokat.

  Ebben a konkrét esetben a BOWI „Boosting Widening Digital Innovation Hubs” nyílt felhívás egy workshop keretében került bemutatásra, ahol a Pécsi Sörfőzde Zrt is részt vett.

   

  1. A részvételi jogosultság és a projektötlet validálása

  A pályázati felhívásokat bemutató workshopokon fejlesztési igények, új projektötletek merülnek fel. Gondoskodnunk kell arról, hogy a pályázó vállakozás és az ötlet is jogosult legyen a kiírásra. Ezért egy személyes interjún ezt megvizsgáljuk, a fejlesztési ötleteket a felhívás kiírásának megfelelően alakítjuk.

   

  1. Matchmaking

  innomine jelentős adatbázissal és agrár-élelmiszeripari vállalatok és technológiai szolgáltatók kiterjedt hálózatával rendelkezik. Ez szolgál alapul a projektötletek, technológiák és partnerek (keresleti és kínálati oldal) összekötéséhez. Vállalkozásokat és technológiákat kapcsolunk össze, hogy a legjobb konzorciumot hozzuk létre a felhíváshoz.

  A Pécsi Sörfőzde Zrt.-t egy műszaki szolgáltatóval ismertettük meg, aki modellezési és szimulációs technológiával képes kidolgozni a project és a vállakozás számára legmegfelelőbb megoldást.

   

  1. A pályázat elkészítése, a project megvalósítása

  A pályázat kiválasztása és a konzorcium összeállítása után, az innomine szakértői segítenek a pályázati folyamatban is. Ebben a projektben segítettünk a pályázat megírásában és együttműködünk a kivitelezésben és a megvalósításban, valamint tanácsot adunk a projektmenedzsmenttel kapcsolatban.

   

  1. Eredmények terjesztése

  A jó példák és a legjobb gyakorlatok megosztása nagyon fontos. A tudásmegosztás rendkívül fontos az agrár-élelmiszeripari ágazat innovációinak növelése, racionalizálása és alkalmazása, a tudás javítása, valamint az innovációhoz való hozzáférés és finanszírozás szempontjából. Ahhoz, hogy az innovatív kkv-k uniós forrásból finanszírozhassák tevékenységeiket, ismertetni kell az elérhető felhívásokat, és meg kell tanítanunk őket arra, hogyan érhetnek el sikereket az EU-s felhívások világában. A legjobb módszer a sikertörténetek megosztása, és támogatni, hogy a sikeres vállalatok megosszák saját tapasztalataikat és tanulságaikat.

  A Pécsi Sörfőzde Zrt. több workshopra is meghívást kapott projektjének bemutatására, tapasztalataik, a buktatók és a jó gyakorlatok megosztására.

  Dolgozzunk együtt!

  Segítjük a növekedésedet! Írj nekünk és változtassuk mega jövőt együtt!

  Kapcsolat

  (+36) 30 198 2838

  1028 Budapest, Széll Kálmán tér 11.

  Kövess minket

  Privacy Policy

  Cookie Policy

  ©2022 innomine group