Virtuális inkubációs szolgáltatásnyújtás térségi együttműködési platform kialakításával az Innomine Group Kft sellyei telephelyén

Pályázó neve:

Innomine Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:

Virtuális inkubációs szolgáltatás nyújtás megvalósítása és térségi együttműködési platform kialakítása az Innomine Group Kft-nél

Szerződés száma:

GINOP-1.1.1-18-2018-00006

Támogatás összege (Ft:)

24 769 130

Összköltség (Ft):

35 384 472

Megvalósítás helyszíne:

7960 Sellye, Arany János utca 3.

Projekt kezdete:

2019. 01. 01.

Projekt befejezése:

2019. 12. 31.

Az Innomine Group Kft közel 25 millió forint európai uniós támogatás segítségével indította el virtuális inkubációs szolgáltatását. A fejlesztés eredményeként a következő projekt valósult meg:

Elsődleges cél „Térségi együttműködési platform kialakítása” tevékenység keretében, egy olyan virtuális inkubációs platform és modell létrehozása volt, amely a hazai gyártó és termelő KKV-k gyártásifolyamat digitalizációját és optimalizációját teszi lehetővé (Ipar 4.0). Digitális Innovációs Központi alapszolgáltatásainkat (innováció azonosítás, üzletfejlesztés lehetőségek megfogalmazása, mentorálás) terjesztettük ki elsősorban a dél-dunántúli régióra, de mivel virtuális inkubációról beszélünk, az ország többi konvergencia régiójának termelő szektorára is: a térségek digitális transzformációjának előmozdítására, Ipar 4.0 megoldások inkubálására fókuszálva. Szolgáltatásunkat igénybe vevő termelő KKV-k olyan kulcsfontosságú kérdésekre találhatnak itt megoldást, mint pl. a gyártási hatékonyságuk növelése, spinoff/startup cégek létrehozása stb.. A hiánypótlónak számító platform segítségével az adott térség gyártó kapacitásának digitalizálását szeretnénk elősegíteni. Cégünk inkubációs tevékenysége a nagy növekedési potenciállal rendelkező, digitális transzformációt megvalósítani kívánó, termelő szektorban működő vállalkozások számára elérhető elsősorban.

A platformon keresztül megvalósul az inkubációs szolgáltatások specializált részeként a gyártás optimalizáció digitalizálása, támogatása, melyre a Dél-Dunántúli régióban jelentős piaci igény mutatokozik. A fejlesztéssel létrehozott felhő alapú infrastruktúra (platform) képes gyártási és termelésirányítási optimalizációra. A platformon a KKV-k regisztráció után számos hasznos optimilizálási, benchmark és gyártásszimulációs funkciót érhetnek el.

Az inkubációs program kidolgozására saját teljesítés keretén belül, 2 fő inkubátor menedzsert alkalmaztunk, akik jelenleg is cégünk nagyrabecsült munkatársai. A projekt során hardver eszközöket is beszereztünk, melyekkel az inkubációs menedzserek tanácsadói munkájának hatékonyságát támogattuk. Ennek keretében 4 db laptopot vásároltunk: 2 db DELL Inspiron, 1 db HP, valamint 1 db Lenovo Ideapad típusú laptopokat. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A beruházásnak köszönhetően az Innomine Group Kft nem csupán egy hiánypótló szolgáltatást tudott beindítani a térségben, de 2 új munkahelyet is teremtett, valamint meglévő hardver infrastruktúráját is fejleszteni tudta.